Αντικαπνιστική Καμπάνια

Αντικαπνιστική Καμπάνια

Αντικαπνιστική Καμπάνια

Εκπρόσωποι της οργάνωσης TOMY στηρίζοντας ενεργά όλες τις πρωτοβουλίες που στόχο έχουν την πρόληψη και ευαισθητοποίηση για την υγεία των πνευμόνων και εν γένει την υιοθέτηση ενός υγιεινού τρόπου ζωής, απευθύνθηκαν αυτή τη φορά σε ένα κοινό ευαίσθητο και παράλληλα πολύ σημαντικό για το μέλλον αυτού του τόπου, τους μαθητες της Ε τάξης του σχολείου μας. 

Κανένας δεν θα μπορούσε να μεταδώσει σε αυτή την ηλικιακή ομάδα καλύτερα και πιο αποτελεσματικά το μήνυμα ότι το κάπνισμα βλάπτει σοβαρά την υγεία από το ίδιο το σχολείο.