2023-2024_ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

2023-2024_ΠΡΩΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΝΙΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Σχολικό  Έτος  2023-24

ΩΡΕΣΔΙΑΡΚΕΙΑ 
08.00-08.1515’Υποδοχή μαθητών
08.15-09.4085’1η διδακτική περίοδος
09.40-10.0020’Διάλειμμα
10.00-11.3090’2η διδακτική περίοδος
11.30-11.4515’Διάλειμμα
11.45-12.2540’5η διδακτική ώρα
12.25-12.3510’Διάλειμμα
12.35-13.1540’6η διδακτική ώρα (λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)