Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Εγγραφές μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2024-2025

Για την εγγραφή των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη δημοτικού σχολείου εφαρμόζεται η ακόλουθη διαδικασία:

Από την 1η έως την 20η Μαρτίου του προηγούμενου της εγγραφής σχολικού έτους οι γονείς και κηδεμόνες υποβάλλουν σχετικές δηλώσεις εγγραφής στο δημοτικό σχολείο που ανήκουν σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας, προσκομίζοντας:

α) βεβαίωση φοίτησης από το νηπιαγωγείο,

β) αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή,

γ) το ατομικό δελτίο υγείας μαθητή και

δ) το βιβλιάριο υγείας ή άλλο στοιχείο, το οποίο αποδεικνύει ότι έχουν γίνει τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

Στην περίπτωση μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, οι γονείς και οι κηδεμόνες συνυποβάλλουν γνωμάτευση από ΚΕΔΑΔΥ, δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια υπηρεσία, χωρίς αυτή να αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής. Αιτήσεις εγγραφής δύναται να υποβάλλουν και γονείς ή κηδεμόνες που διαμένουν εκτός σχολικής περιφέρειας, εφόσον στο σχολείο φοιτούν ήδη αδέρφια του προς εγγραφή μαθητή.