ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

(Εγγράφονται όσοι γεννήθηκαν το από 1-1-2017 έως 31-12-2017)

Από 1 έως 20 Μαρτίου 2023

      Οι εγγραφές θα πραγματοποιούνται καθημερινά στη σχολική μονάδα. Για  την καλύτερη εξυπηρέτηση όλων,  παρακαλούνται οι γονείς να επικοινωνούν πρώτα με τη σχολική μονάδα τηλ 2262029017, προκειμένου να καθοριστεί συγκεκριμένη ημέρα και ώρα προσέλευσής τους.

Δικαιολογητικά εγγραφής:

  1. Αίτηση και  Υπεύθυνη Δήλωση  ( έντυπα του σχολείου)
  2. Αστυνομική ταυτότητα ή διαβατήριο γονέων
  3. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο να διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας  (  π.χ.  λογαριασμός ΔΕΗ ή ΕΥΔΑΠ)
  4. Βεβαίωση φοίτησης του μαθητή σε Νηπιαγωγείο (εκδίδεται από το  Νηπιαγωγείο)
  5. Βιβλιάριο  Υγείας – Εμβολίων  ή προσκόμιση άλλου στοιχείου που  να αποδεικνύεται ότι έχουν γίνει όλα τα προβλεπόμενα εμβόλια .
  6. Πιστοποιητικό γέννησης (θα αναζητηθεί  από το σχολείο βάση της Υπεύθυνης Δήλωσης που θα συμπληρώσει ο γονέας)                             
  7. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.) συμπληρωμένο από  

  παιδίατρο (αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ )