ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ 

Προϊόντα – Goulandris Natural History Museum

   Στοχεύοντας σε μια νέα προσέγγιση του μαθητικού δυναμικού μας με το φυσικό περιβάλλον πραγματοποιήθηκε εκπαιδευτική επίσκεψη κατά τις 11/11/22 στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας στην Αθήνα. Οι μικρές τάξεις του σχολείου μας (Α’,Β’,Γ’) έμαθαν για τις περιβαλλοντικές απειλές ,που πλήττουν τον πλανήτη, αλλά και απέκτησαν γνώσεις για τη λειτουργία και οικονομία της φύσης. Τα παιδιά θαύμασαν τις ομορφιές του φυσικού περιβάλλοντος και κατανόησαν την ανάγκη για σεβασμό απέναντι σε ό,τι μας περιβάλλει.