ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

C:\Users\30697\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\9447CD4E.tmp

Τα Δημοτικά Σχολεία της Θήβας σε συνεργασία με τον Δήμο Θηβαίων, την Ελληνική
Εταιρεία Προστασίας της Φύσης και τη ΦΟΔΣΑ Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. πραγματοποίησαν την
Πέμπτη 3 Νοεμβρίου περιβαλλοντικές δράσεις .
Οι μαθητές και οι μαθήτριες των δύο τμημάτων της ΣΤ’ τάξης του σχολείου μας, που
συμμετείχαν στις παραπάνω δράσεις, μετέφεραν ένα σημαντικό μήνυμα για την αξία της
ανακύκλωσης και την ελεγχόμενη κατανάλωση. Τα παιδιά ως ευαισθητοποιημένα μέλη της
κοινωνίας μέσα από τις δημιουργίες τους ‘’φώναξαν’’ ηχηρά την ανάγκη για έναν κόσμο
καλύτερο και για ένα περιβάλλον προστατευμένο ,ενώ τόνισαν ταυτόχρονα το μέγιστο
ζήτημα της κλιματικής αλλαγής του πλανήτη.
Ακολουθούν φωτογραφίες από τη δράση :